KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA
İLETİŞİM SAYFASI AYDINLATMA METNİ

 Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile Ankara Tren Garı İşletmeciliği A.Ş. olarak, internet sitemizdeki “İletişim” bölümünden şirketimiz ile iletişime geçen kişilere ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

https://www.theankarahotel.com/iletisim adresinden "İletişim" sekmesinden talep edilen bilgileri doldurmanız durumunda "ad, soyad, telefon, e-posta, mesajdan oluşan kişisel verileriniz faaliyetlerimiz kapsamında başvurunuzun alınması, tarafınız ile iletişim kurulması ve tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun  5/2-f  maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan ticari ileti onayı alınmak suretiyle tarafınıza uygun faaliyet ve etkinlikler, kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve şirketimi faaliyet ve etkinlikleri, kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, dayalı olarak https://www.theankarahotel.com/iletisim adresinden “İletişim” sekmesinden talep edilen bilgileri  doldurmanız ve tarafımızla iletişime geçmeniz halinde yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Başvuru işlemlerinizin yürütülmesi ve bilgilendirmelerin yapılması sebebiyle sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile, gerekmesi durumunda birlikte işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla; ayrıca ticari ileti onayı vermeniz durumunda pazarlama yapılması ve size özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime geçilmesi amacıyla Sosyal Medya Tedarikçisi Şirketler, Elektronik Pazarlama Şirketleri ile yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda paylaşılabilecektir.

Şirket haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü kişiler ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki ” Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

3-KVKK’nın 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

KVKK kapsamında “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında belirtilen taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını ‘Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı. No:78/A 06930 Maltepe / ANKARA ‘ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da [email protected] e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.